*Privacyverklaring
Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:
Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven.
Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen.
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Thanks

We sturen je snel een bericht

Thanks

De flyer wordt je zo snel mogelijk doorgestuurd.